ژانویه 24, 2018

مخازن پالایشگاه ها

به طور کلی مخازن هر پالایشگاه را بنا به نوع کارشان به چهار دسته تقسیم می کنند: 1- مخزن های نفت خام انواع گوناگون نفت خام سبک یا سنگین را می توان به طور جدا یا آمیخته, در این مخزن ها ذخیره کرد. مخزن های امروزی نفت خام, سقفی شناور داشته, بیشتر به لوله های مارپیچ بخار, برای گرم کردن […]
ژانویه 24, 2018

مخازن ذخیره سوخت ایمنی آن ها

واحدهای نفت و گاز برای نگهداری نفت خام و گاز و نیز انبار کردن فرآورده های نفتی گوناگون, نیاز به تعداد بسیاری مخزن دارند. تعداد این مخازن به عواملی چند, چون دوری و نزدیکی واحد به منابع تامین کننده نفت خام, تعداد و ظرفیت واحدهای پالایش, تنوع فرآورده های تولیدی و سرانجام چگونگی انتقال و پخش فرآورده ها بستگی دارد. […]
دسامبر 4, 2017

انواع مخازن ذخیره

مخازن ذخیره در فرآیندهای شیمیایی نیاز به حمل ونقل ونگهداری مواد است که برای این کار از مخازن استفاده می کنند . این مخازن بسته به نوع ماده وخواص فیزیکی وشمیایی آن گوناگون هستند مخازن به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : مخازن ذخیره در این مخازن فشار سیال در محدوده فشار اتمسفر بوده واز آنها برای نگهداری مواد […]
سپتامبر 21, 2017

آشنایی با مخازن ذخیره

آشنایی با مخازن ذخیره در صنایع شیمیایی، مواد ارزشمند، مانند بنزین یا گاز مایع طی فرایندهای مختلفی از مواد شیمیایی خام مانند نفت خام جدا می‌شود و یا از آنها بوجود می‌آید. چند راه برای انتقال مواد خام از منابع تامین‌كننده به واحد فرایندی وجود دارد كه بر حسب مورد و شرایط از یكی از آنها مانند خطوط انتقال و […]
ژوئن 22, 2017

روش‌های اندازه‌گیری پارامتر‌های مخازن سوخت(2)

حالت های انتقال در مورد اندازه گیری مخزن دو حالت انتقال به کار می رود حالتهای خطیTE(۱۱) و مدور TE(۱۰.) حالت انتقال مدور در کاربردهای بدون فضا و کاربردهای پر فشار به کار می رود. حالت انتقال مدور برای کاربردهای لوله بسیار مناسب است. زیرا تداخل لوله در کمترین حد نگه داشته می شود. حالت های مختلف انتقال می تواند […]
می 29, 2017

روش‌های اندازه‌گیری پارامتر‌های مخازن سوخت

این مقاله مقدمه ای بر اندازه گیری شرایط داخل مخزن و چگونگی و مکان استفاده از آن می باشد . دامنه وسیعی از ابزارهای اندازه گیری در این رابطه وجود دارد. از آنجایی که هر اصل اندازه گیری فواید خاص خود را دارد، تکنیک های به کار گرفته شده بیش از اینکه رقابتی باشند تکمیل کننده یکدیگرمی باشند . روشهای […]