مخازن سوخت و سایر سیالات قانونمند


مخازن سوخت و سایر سیالات قانونمند
ایمن و بی‌نیاز از تعمیر
با توجه به آگاهی کامل این شرکت نسبت به استانداردها و همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری در رابطه با مخازن ذخیره‌سازی مواد نفتی و سیالات قانونمند ، شرکت آسماری اقدام به طراحی و ساخت سیستم نظارتی یکپارچه برای کنترل و تشخیص هرگونه نشتی در مخازن تولیدی خود نموده است. برای حفظ محیط زیست و به خصوص جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی ، انبارش انواع سوخت و سیالات قانونمد تنها می‌تواند در مخازنی با سیستم نظارتی یکپارچه صورت پذیرد. این شرکت تنها دارنده گواهی ثبت اختراع در این زمینه می‌باشد.


شکل شماتیک انواع نشتی
مخازن سوخت وسایر سیالات قانونمد تولید شده این شرکت با رعایت تمامی استانداردهای مربوطه تولید گشته و گستره‌ای از انواع مخازن را بر اساس نیاز مشتریان پوشش می‌دهد. اینگونه مخازن به دو دسته اصلی دفنی و غیر دفنی تقسیم می‌گردند.
لازم به ذکر می‌باشد که در دسته مخازن دفنی سیالات قانونمند ، استفاده از سیستم نظارتی یکپارچه بر اساس قوانین ملی و بین‌امللی الزامی است.


تصویر نمونه مخزن نصب شده


تصویر نقشه مخزن نصب شده در جایگاه

تصویر جایگاه سوخت به همراه مخزن و سیستم نظارتی


تصویر نمونه مخازن تولید شده توسط شرکت آسماری برای ذخیره سازی مواد نفتی و سیالات قانونمند