محصولات

مخازن شیمیایی
امروزه در صنایع شیمیایی ، ذخیره‌سازی مواد شیمیایی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی صورت می‌پذیرد. در صنایع از مخازن FRP/GRP در محدوده وسیعی برای انبارش انواع مواد شیمیایی، اسیدها و بازها و به‌ویژه اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سولفوریک و مخلوط آن‌ها و نیز مواد روغنی در دماهای مختلف استفاده می‌شود. مزایای زیر موجب گردیده است که استفاده از مخازن کامپوزیتی برای ترکیبات شیمیایی روند رو به رشدی داشته باشد. اطلاعات بیشتر


مخازن سوخت و سایر سیالات قانونمند
ایمن و بی‌نیاز از تعمیر
با توجه به آگاهی کامل این شرکت نسبت به استانداردها و همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری در رابطه با مخازن ذخیره‌سازی مواد نفتی و سیالات قانونمند ، شرکت آسماری اقدام به طراحی و ساخت سیستم نظارتی یکپارچه برای کنترل و تشخیص هرگونه نشتی در مخازن تولیدی خود نموده است. برای حفظ محیط زیست و به خصوص جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی ، انبارش انواع سوخت و سیالات قانونمد تنها می‌تواند در مخازنی با سیستم نظارتی یکپارچه صورت پذیرد. این شرکت تنها دارنده گواهی ثبت اختراع در این زمینه می‌باشد. اطلاعات بیشتر


مخازن آب و فاضلاب
مخازن آب و فاضلاب تولید شده توسط شرکت آسماری با رعایت تمامی استانداردهای مربوطه تولید شده و گستره‌ای از انواع مخازن را بر اساس نیاز مشتریان پوشش می‌دهد. اینگونه مخازن آب و فاضلاب تولید شده در این شرکت به دو دسته اصلی دفنی و غیر دفنی تقسیم می‌گردد. اطلاعات بیشتر


سات‌کم ، ترمیم مخازن فرسوده
علی رغم بکارگیری سیستم‌های ضد فرسایش مانند حفاظت کاتدی پوشش های اپوکسی و غیره بسیاری از مخازن موجود که در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند فرسوده شده‌اند. یک راهکار اقتصادی برای استفاده مجدد از اینگونه مخازن ترمیم مخازن بوسیله فناوری ترمیم در محل با استفاده از فناوری سات‌کم(سیستم آسماری برای ترمیم کامپوزیتی مخازن) می‌باشد. اطلاعات بیشتر