ثبت اختراع مخازن کامپوزیتی سیالات قانونمند با جداره خود نشت یاب

ثبت اختراع مخازن کامپوزیتی سیالات قانونمند با جداره خود نشت یاب

ثبت اختراع شرکت چکاد صنعت آسماری با عنواع “مخازن کامپوزیتی سیالات قانونمند با جداره خود نشت یاب” در سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به انجام رسید. این اختراع باعث جلوگیری از نشت انواع سوخت به آبهای زیر زمینی می شود و در نهایت منجر به حفظ سلامت عمومی جامعه می گردد.