سپتامبر 10, 2017

نصب مخزن فاضلاب در سایت دوغارون

مخزن فاضلاب ساخته شده توسط شرکت چکاد صنعت آسماری در سایت صادرات گاز به افغانستان در منطقه دوغارون نصب و موردبهره برداری قرار گرفت.  
می 29, 2017

ثبت اختراع مخازن کامپوزیتی سیالات قانونمند با جداره خود نشت یاب

ثبت اختراع شرکت چکاد صنعت آسماری با عنواع “مخازن کامپوزیتی سیالات قانونمند با جداره خود نشت یاب” در سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به انجام رسید. این اختراع باعث جلوگیری از نشت انواع سوخت به آبهای زیر زمینی می شود و در نهایت منجر به حفظ سلامت عمومی جامعه می گردد.